ติดต่อนาชะอัง

ที่อยู่นาชะอัง

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาการเกษตร เขตคลองหัววังพนังตัก 73/2 หมู่ 8 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์

โทร 091-915-4292

เวลาทำการ

ทุกวันทำการ 08.00 - 18.00 น.

ส่งข้อความถึงเรา